La mobilitat activa, eix d'una vida saludable

La mobilitat activa, eix d'una vida saludable

A la Casa Vapor Gran donem molta importància a potenciar i promoure la mobilitat activa.

Com a fisioterapeutes dins d'un equip multidisciplinar, la nostra tasca és entendre i donar veu als beneficis que té l'exercici i l'activitat física.

El nostre objectiu a la Casa Vapor Gran és que tot l'equip assistencial faciliti, incentivi i promogui la mobilitat activa com a eina terapèutica ja sigui al nostre gimnàs i activitats de psicomotricitat, com en la realització de les activitats de la vida diària.

Els beneficis de l'activitat física no disminueixen amb l'edat i es produeix un augment de la capacitat cardiovascular, de la musculatura i de la densitat òssia. També es disminueix l'ansietat, l'hostilitat, els símptomes depressius ja que afavoreix la socialització.

Beneficis físics i psíquics de la pràctica d'exercici i de l'activitat física