Nova normativa de visites de familiars, sortides del centre i nous ingressos

Arribats a la situació epidemiològica actual, i un cop superada l’última onada produïda per la variant Delta del Coronavirus, la prioritat serà recuperar la normalitat convivencial i les activitats en els centres residencials, mantenint encara certes mesures de prevenció i seguretat.

Visites de familiars

 • Per tal que la persona resident pugui gaudir dels beneficis terapèutics de la vista familiar, es podrà facilitar el contacte físic amb el resident.
 • NO cal realitzar un Test d’Antígens Ràpids (TAR) a totes les persones que visitine els seus familiars.
 • El nombre de persones autoritzades de forma simultània per una visita serà de 3, i cal respectar en tot moment l’aforament màxim dels espais destinats a les visites. Serà obligatori l’ús de mascareta quirúrgica als visitants en espais interiors i exteriors.
 • Es recomana fermament que els familiars que visitin els residents siguin persones correctament vacunades o que hagin superat la malaltia els últims 6 mesos i que puguin acreditar-ho.

Centre de dia

 • Els Centres de dia integrats, sinó poden garantir unitats de convivència pel seus usuaris i disposar d’espais separats del centre residencial, hauran de tancar temporalment la seva activitat.
 • En el cas dels centres integrats a una residència que té un brot i és vermella es procedirà al tancament temporal del centre.
 • Si hi ha un cas (brot), els Centres de dia i els centres i serveis d’atenció diürna podran mantenir la seva activitat si la sectorització i organització d'activitats en grups ho permeten.
 • Les persones usuàries no vacunades o incorrectament vacunades faran tres cribratges setmanals o en dies alterns, combinant una PCR/setmana i la resta amb TAR amb automostra nasal.
 • Les persones usuàries vacunades amb la pauta completa i passats 14 dies de l’última dosi faran un cribratge quinzenal amb una PCR i automostra nasal.
 • Les persones usuàries asimptomàtiques que acreditin haver patit la infecció per COVID-19 en els últims 90 dies, no es recomana la realització de cribratges amb independència del seu estat vacunal.
 • En el cas dels Centres de dia i centres d’atenció diürna NO integrats en residència - No es realitzaran cribratges

Sortides fora de la residència

 • Es mantenen els passejos i les sortides curtes de menys de 3 dies, i es recomana que es realitzin amb una mateixa bombolla de convivència familiar. Es recomana que els passejos o sortides d’unes hores siguin en espais oberts.
 • Es continuen mantenint les sortides de 3 o més dies, en les que els residents poden marxar de vacances amb les seves famílies.
 • Es demanarà als familiars dels residents que realitzin una sortida, la signatura d’un document de declaració responsable. No caldrà realitzar TAR a les persones que vinguin a recollir al resident.
 • Es recomana utilitzar sempre la mascareta quirúrgica en residents i familiars.
 • Es recomana que els familiars que tinguin contacte amb el resident estiguin correctament vacunats.
 • En el retorn dels usuaris al centre residencial, quan les sortides hagin estat inferiors a 3 setmanes, caldrà fer una vigilància exhaustiva de símptomes durant 14 dies, però no caldrà realitzar cap prova, amb independència del seu estat vacunal. En el retorn de sortides superiors a 3 setmanes, en usuaris no vacunats caldrà fer una PCR.en el cas que aquesta prova sigui negativa caldrà que compleixi una quarentena en zona groga durant els 14 dies posteriors al retorn.

Nous ingressos

 • En el cas de les residències taronges, els nous ingressos passaran directament a zona verda si estan correctament vacunats, o a zona groga, amb quarantena de 14 dies, si no ho estan.
 • En residències vermelles no es faran nous ingressos